Ez a weboldal sütiket használ! Az oldal böngészésével beleegyezik abba, hogy az oldal sütiket mentsen az Ön gépére.

Cégbírósági végzés

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cg . 19-02-500294/6
VÉGZÉS

A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága a Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.19-02-500294 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 19-02-500294

Cégforma: Szövetkezet

Bejegyezve: 2017/08/22
2. A cég elnevezése
2/1. Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
5. A cég székhelye
5/1. 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23.
8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2017.július 18.
8/2. 2017. augusztus 18.
902. A cég tevékenysége
9/1. 7810 '08 Munkaközvetítés

Főtevékenység.

9/2. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
9/3. 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
9/4. 1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
9/5. 1820 '08 Egyéb sokszorosítás
9/6. 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
9/7. 4312 '08 Építési terület előkészítése
9/8. 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
9/9. 4 799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
9/10. 4942 '08 Költöztetés
9/11. 5210 '08 Raktározás, tárolás
9/12. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
9/13. 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
9/14. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
9/15. 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
9/16. 6201 '08 Számítógépes programozás

9/ 17. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

9/ 18. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
9/ 19. 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
9/20. 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
9/21. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9/22. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység

9/23. 6832 '08 Ingatlankezelés

9/24. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

9/25. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

9/26. 7312 '08 Médiareklám

9/27. 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás

9/28. 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás

9/29. 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
9/30. 7990 '08 Egyéb foglalás

9/31. 8110 '08 Építményüzemeltetés

9/32. 8121 '08 Általános épülettakarítás

9/33. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás

9/34. 8129 '08 Egyéb takarítás

9/35. 8130 '08 Zöldterület-kezelés

9/36. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

9/37. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

9/38. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9/39. 8292 '08 Csomagolás

9/40. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9/41. 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás

9/42. 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9/43. 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9/44. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése

9/45. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9/46. 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9/47. 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

11. A cég jegyzett tőkéje

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai

13/1. Vojcskó János Attila (an. : Tulipán Erzsébet)
Születési ideje: 1960/12/02
8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 7. 1. em 5.
Adóazonosító jel: 8343032098
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.
Jogviszony kezdete: 2017/07/ 18
Jogviszony vége: 2022/07/18
15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
15/1. Máté József (an.: Lohonyaí Ilona)
8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 13. 6. em. 21.
Jogviszony kezdete: 2017/07/18
Jogviszony vége: 2022/07/18
15/2. Bursné Csaba Irén (cm: Miklós Irén)
8200 Veszprém, Patak tér 2.
Jogviszony kezdete: 2017/07/18
Jogviszony vége: 2022/07/18
15/3. Hudegkuti Konstantin (an. : Lennert Mária)
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán utca 26.
Jogviszony kezdete: 2017/07/ 18
Jogviszony vége: 2022/07/18
20. A cég statisztikai számjele
20/1. 26107987-7810-151-19.
21. A cég adószáma
21/1. Adószám: 26107987-2- 19.
Közösségi adószám .' HU26107987.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2017/08/16
45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1. A cég honlapja: http/www.nyugodtnapokhu
A cég kézbesítési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A cég e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
49. A cég cégjegyzékszámai
49/1. Cégjegyzékszám; 19-02-500294
Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert

indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)
A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van
helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e
tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3 97.§ (1) bekezdés).
A cég 100.000 Ft eljárási illetéket és 5.000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: közgyűlési meghívó; a
közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt -
hatályosított szövege; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta; elfogadó nyilatkozat; ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozat a pénzbeli
hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a
jelenléti ív; a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló okirat; nyilatkozat a NAV
részére.
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.
Veszprém, 2017. augusztus 22.

dr. Steinhof Katalin s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:

 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

Rólunk

Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Copyright © 2017 Nyugodt Napok Szövetkezet. Minden jog fenntartva. Designed By Nos